Print-icon

Deontologie poliţienească

Poliţia naţională şi jandarmeria trebuie să respecte regulile de deontologie prevăzute în codul securităţii interioare (CSI). Astfel, forţele de ordine nu au dreptul să se folosească de funcţia lor pentru a obţine un avantaj personal (art. R. 434-9 CSI). Nu au voie să aibă atitudini discriminatorii (art. R. 434-11 CSI). Nu au voie să tutuiască (art. R. 434-14 CSI). Nu au voie să vă dezbrace, cu excepţia cazului de percheziţie corporală (aveţi dreptul să păstraţi  lenjeria intimă) la care condiţiile sunt încadrate (art. R. 434-17 CSI). Vedeţi fişa „protecţia vieţii private” pentru explicaţi despre cum sunt încadrate percheziţionările corporale. Nu au voie să vă pună cătuşele dacă nu reprezintaţi un pericol pentru cineva (inclusiv pentru propria persoană), sau dacă nu aţi încercat să fugiţi (art. R. 434-17 CSI). Nu au voie să folosească forţa decăt dacă este necesar, şi trebuie să o folosească cu măsură (art. R. 434-18 CSI).  

Actele care contrazic deontologia poliţienească

Dacă sunteţi victimă sau martor la acte care contrazic deontologia poliţienească (tutuire, atitudine nerespectoasă, înjurături, cătuşe puse atunci când nu e necesar), vă sfătuim să le semnalaţi la apărătorul drepturilor (http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/saisir-le-defenseur-des-droits). Puteţi să:
  • semnalaţi online cu formularul dedicat;
  • vă adresaţi la delegatul apărătorul drepturilor în regiunea dvs. (http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/office/)
  • folosiţi poşta (Le Défenseur des droits, 7 rue Saint Florentin, 75409 Paris cedex 08), şi trimiteţi toate copiile pieselor necesare pentru sesizare.
 

Violenţe din partea forţele de ordine

Nici poliţia şi nici jandarmeria nu au voie să comită violenţe, de orice fel (violenţă fizică, ameninţare, şantaj, agresiuni sexuale, în special).   Depunerea unei plângerii Puteţi să depuneţi o plângere la orice secţie. Dacă nu doriţi să mergeţi la o secţie, puteţi să depuneţi o plângere direct la procurorul republicii din tribunal  unde a avut loc infracţiunea (http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162/annuaire-des-tribunaux-de-grande-instance-21768.html)   Plicul trebuie să conţină:
  • datele complete de identitate;
  • faptele detaliate, data şi locul infracţiunii;
  • dacă îl cunoaşteţi, numele autorului infracţiunii (altfel, puteţi sa depuneţi o plângere împotriva X);
  • coordonatele martorului/lor dacă există;
  • descrierea prejudiciului (fizic, moral);
  • documentele doveditoare (mai ales certificatul medical constatator, concediu medical).
  Raportare către inspecţia generală a poliţiei naţionale Dacă autorul infracţiunii aparţine poliţiei naţionale, puteţi să faceţi o raportare direct online la inspecţia generală a poliţiei naţionale: http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Inspection-Generale-de-la-Police-Nationale/Signalement-IGPN   Sfat: este în interesul dvs. să faceţi toate aceste demersuri simultan, adică să depuneţi o plângere, să sesizaţi apărătorul drepturilor şi, dacă autorul violenţelor aparţine poliţiei naţionale, să faceţi o raportare la inspecţia generală a poliţiei naţionale.   Dacă faptele, fie acte contrare deontologiei sau violenţe, au avut loc în timpul unei privări de libertate (custodie, retenţie administrativă, detenţie), puteţi de asemenea să sesizaţi Controlorul general al spaţiilor de privare de libertate (închisorii,  centre de detenţie) (http://www.cglpl.fr/saisir-lecglpl/pourquoi/) scriind la adresa (http://www.cglpl.fr/saisir-le-cglpl/comment/) :

Dl. Controlor general al spaţiilor de privare de libertate M. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté BP 10301 75921 Paris cedex 09