Revendicăm aplicarea dreptului comun tuturor lucrătoriOARElor sexului. În ziua de azi, legislaţia prostituaţiiATELE indoor), aceasta fiind o consecinţă a politicii de interzicere purtate de Franţa. 

Luptăm pentru recunoaşterea tuturor formelor de muncă sexuală, împotriva prohibării acesteia, căci toate dispoziţiile represive care împiedică exersarea ei menţin lucrătoriiOARELE în nesiguranţă şi în non-drept. Statutul nostru profesional ar trebui să ne permită să ne garantăm independenţa şi să beneficiem de o protecţie socială şi de o pensie. La ora actuală, chiar şi în cazul în care am plătit cotizaţii sociale şi impozite pe venit, beneficiem de foarte puţine prestări sociale.

Cerem ca lucrătoriiOARELE sexului, şi în primul rând străinele fără acte în regulă, să fie protejate în mod eficace împotriva muncii forţate, a servituţii şi a sclavagismului, după cum şi a traficării lor în aceste scopuri, aşa cum prevede dreptul comun. Copiii, la rândul lor, trebuie protejaţi în mod efectiv împotriva exploatării sexuale.